COPYRIGHTS.

TILLADELSE TIL AT FÅ ADGANG TIL WEBSITET

FunnySocks.dk giver tilladelse til begrænset adgang og personlig brug af websitet. Denne tilladelse giver dig ikke adgang til at hente (bortset fra almindelige cache-funktioner) eller ændre websitet eller dele af websitet uden forudgående skriftligt samtykke fra funnysocks.dk. Tilladelsen omfatter ikke videresalg eller kommerciel brug af dette website eller dets indhold, herunder indsamling eller brug af varelister, beskrivelser eller priser, afledt brug af dette website eller dets indhold, hentning eller kopiering af kontoinformation til fordel for andre butiksindehavere eller brug af datamining, robotter eller lignende dataindsamlingsværktøjer. Dette website eller dele heraf må ikke gengives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges eller på anden måde bruges til nogen form for kommercielt brug uden vores forudgående skriftlige samtykke. Du må ikke anvende frames-teknik til at skjule handelsmærker, logoer eller anden ejendomsinformation (herunder billeder, tekst, side-layout, eller information) fra funnysocks.dk uden vort forudgående skriftlige samtykke. Du må ikke anvende metatags eller anden "skjult tekst" med FunnySocks.dk’s firmanavn, varenavne eller varemærker. Al uretmæssig brug ophæver enhver tilladelse eller licens til brug af websitet, som er givet af FunnySocks.dk. Du må ikke bruge et logo eller varemærke eller anden varemærkebeskyttet grafik eller varemærke der vises på websitet som en del af et link uden vort forudgående skriftlige samtykke.

DIN ADFÆRD

Du må ikke bruge websitet på en sådan måde, at det kan medføre afbrydelse, beskadigelse eller forringelse af eller adgang til websitet. Du må ikke bruge websitet:

- til svigagtige formål eller i forbindelse med en kriminel handling eller andre ulovlige aktiviteter

- til at sende, bruge eller genbruge materialer, som er ulovlige, anstødelige, uanstændige, ærekrænkende, frastødende eller truende,

- som bryder ophavsret, varemærker, fortrolige oplysninger og andre rettigheder, eller som på anden vis er skadelig for tredjepart eller er forkastelige,

- som består af eller indeholder software-virus, politisk agitation, kommercielle henvendelser, kædebreve, massemails eller spam

- til at frembringe gener, ulemper eller unødvendig ængstelse.

OPHAVSRET, JURIDISK ERKLÆRING OG DATABASERETTIGHEDER.

Hele websitets indhold og kompilering af indholdet som f.eks. tekst, grafik, logoer, ikoner, billeder og software tilhører FunnySocks.dk eller deres indholdsleverandører og er beskyttet af europæiske og internationale ophavsrettigheder og love om databaserettigheder. Al software, der anvendes på websitet, tilhører FunnySocks.dk eller vores softwareleverandører og er beskyttet af europæiske og internationale love om ophavsret. Du må ikke udtrække og/eller genbruge dele af websitets indhold uden FunnySocksdk’s forudgående skriftlige samtykke. Vi fastholder vores ophavsret på billeder og tekst vi selv har taget og skrevet på dette site. Skulle du føle dig fristet til at låne disse billeder og tekster uden vores samtykke, så vil vi fakturere dig 2.500,-/pr. billede samt 1000,-/ pr. tekst sætning. Ved kopiering sender vi straks sagen videre, og i dette link kan du læse Ophavsretsloven. Du må i særdeleshed ikke gøre brug af datamining, robotter eller lignende dataindsamlings- og udtrækningsværktøjer (hverken én eller flere gange) med det formål at anvende væsentlige dele af websitet. Endvidere må du ikke oprette og/eller udgive din egen database, som indeholder væsentlige dele af websitet (f.eks. vore priser eller varelister). Der anvendes logstatistik til optimering af siden. Se endvidere den juridiske erklæring nedenfor.

ANSVARSBEGRÆNSNING.

Hvis du ikke overholder disse betingelser, og vi ikke foretager os noget af den årsag, har vi stadig ret til at gøre brug af vores rettigheder i andre tilfælde, hvor du overtræder disse betingelser.

LOVVALG OG VÆRNETING.

Din anvendelse af websitet, ethvert køb du foretager på websitet og disse betingelser er underlagt dansk lov. Du accepterer, lige som vi accepterer, at være underlagt de danske domstoles ikke-eksklusive værneting.

© 2014-2024 FunnySocks.dk. All Rights Reserved.

GYLDIGT SIKKERHEDS-CERTIFIKAT

Forbindelsen til FunnySocks.dk anvender et gyldigt, sikkert server SSL certifikat udstedt af Comodo. Sikker TLS-forbindelse: Forbindelsen til FunnySocksdk benytter en stærk protokolversion og et stærkt krypteringsprogram.